024.3993.0123
Tòa D9, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
[email protected]
Gia Gia Việt Nam

Gia Gia Việt Nam

Công ty: Sàn giao dịch: Bất động sản 4.0
Chức vụ: Quản lý & điều hành
Địa chỉ: Tòa D9, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội