Họ tên: Nguyễn Hữu Tiến
Địa chỉ: số 215b thịnh liệt, hoàng mai
Điện thoại: 0962877113