Họ tên: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: 39A Ngô Quyền Hoàn Kiếm Hà Nội
Điện thoại: 0969719834