Họ tên: Trần Văn Đông
Địa chỉ: 1031- Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 0943330240