Họ tên: Lưu Thị Dung
Địa chỉ: 236 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình
Điện thoại: 0911901100