Họ tên: gia bảo
Địa chỉ: số 2 Lê Văn Thiêm, Hà Nộ
Điện thoại: 0961673892