Họ tên: thanh thúy
Địa chỉ: 40 Lê Văn Linh, phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 01234568550