Họ tên: quang soma
Địa chỉ: 34 Ngách 91 Ngõ Trại Cá
Điện thoại: 0963163339