Họ tên: Hoàng Long
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh
Điện thoại: 0999999999