Họ tên: ntphu1995vn
Địa chỉ: 141 Đường 13 Phường 4 Quận 8
Điện thoại: 086924485