Gian hàng: Huỳnh Thị Phượng

Họ tên: Huỳnh Thị Phượng
Địa chỉ: 40 lê văn linh phường 12 quận 4
Điện thoại: 0975736653