Họ tên: Nam Nguyen
Địa chỉ: P809 Nhà B4 Làng Quốc Tế Thăng Long