Họ tên: Chu Bắc
Địa chỉ: hà nội
Điện thoại: 0911054222