Họ tên: le thanh
Địa chỉ: quan 3, tp.HCM
Điện thoại: 0901481617