Họ tên: Trần Văn Minh
Địa chỉ: 160/11/7 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh
Điện thoại: 0908076928