Họ tên: nguyễn duy hòa
Địa chỉ: Hà Nội
Điện thoại: thanh xuân