Họ tên: đặng
Địa chỉ: ha noi
Điện thoại: 01234567890