Họ tên: mạnh hải
Địa chỉ: nguyen trai
Điện thoại: 01255142134