Họ tên: nguyễn hà trang
Địa chỉ: 23 bàu cát 1, phường 14, quận Tân Bình
Điện thoại: 0902424706