Họ tên: Cao Xuân Hoàng
Địa chỉ: Khu Đô Thị Đại Kim Định Công Hoàng Mai Hà Nội
Điện thoại: 0984993867