Họ tên: Mr. Huần
Địa chỉ: TP. Uông Bí - Hạ Long
Điện thoại: 01266181918