Họ tên: tran nam
Địa chỉ: thái nguyên
Điện thoại: 01232145678