Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: 64A/21 Phố Thanh Am, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 0968202218