Họ tên: Phạm Quang Hiếu
Địa chỉ: 98A Hàng Bông
Điện thoại: 0909136168