Họ tên: amcorp 169
Địa chỉ: tu liem-ha noi
Điện thoại: 01234567890