Gian hàng: Chè Sạch Toàn Quốc

Họ tên: Chè Sạch Toàn Quốc
Địa chỉ: 612 - D9 - KĐT Đặng Xá - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 0966 988 689