Họ tên: Nguyễn Xuân Hùng
Địa chỉ: Khu Xuân Cầm, phường Xuân Sơn, TX Đông Triều, Quảng Ninh
Điện thoại: 0942888500